Formål

Rudersdal Handicap Idræt har iflg. vedtægterne følgende formål:

“Foreningens formål er at skabe grundlag for udøvelse af handicapidræt under betryggende forhold.

Foreningen formidler idrætsaktiviteter for personer med funktionsnedsættelser til den almindelige idræt samt til andre handicapidrætsaktiviteter foruden selv at stå for handicap idrætsaktiviteter, som ikke varetages af den almindelige idræt.”

Der er lukket for kommentarer.