Om foreningen

Rudersdal Handicap Idræt (RHI) er registreret i Virksomhedsregisteret, hvor vi har CVR nummer 32 69 02 70. Foreningen har en bestyrelse og kan kontaktes gennem formanden: 

Søren Grotum
Nobisvej 40
3460 Birkerød
formand@rhidraet.dk 
42 75 05 02

Foreningens formål iflg. vedtægterne kan du læse andet sted på hjemmesiden. Medlemskab af RHI koster 100 kr for et år. Eventuel deltagelse i  aktiviteter betales herudover.

Du bliver medlem ved at sende en mail til kassereren på adressen kasserer@rhidraet.dk eller du kan ringe på foreningens telefon  42 75 05 02 eller du kan under kommentarer sende os besked herom..

Beløb kan betales på vores bankkonto, som har regnr: 1551 o g kontonr: 10641853. Husk at anføre navn og adresse, samt hvad betalingen vedrører.

Rudersdal Handicap Idræt er medlem af Dansk Handicap Idræts Forbund, Rudersdal Idrætsråd og Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal.

Der er lukket for kommentarer.